rozwód Adwokat

Sprawa rozwodowa, a wybór świadków

Sprawy sądowe dotyczące rozpadu małżeństwa wiążą się z badaniem łączących małżonków więzi zarówno emocjonalnych, fizycznych jak i gospodarczych. Pytania sądu mają na celu ustalenie kontekstu i przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego, a także okoliczności dotyczących sytuacji dzieci, szczególnie w chwili gdy sąd orzekłby rozwód. Adwokat, radca prawny lub profesjonalny pełnomocnik może być pomocny w napisaniu pozwu, poprowadzeniu sprawy oraz reprezentowaniu strony na rozprawie.

Sprawa w sądzie krok po kroku

Wszystko zaczyna się od złożenia pozwu o rozwód. Właściwość sądu określa się na podstawie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, ale tylko gdy przynajmniej jedno z nich wciąż mieszka w tym miejscu. W przeciwnym razie pozew składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a jeśli takowego brak, zamieszkania powoda.

Następnie sąd wyznacza termin rozprawy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i przesłuchaniu ewentualnych świadków, zapada wyrok. Nie oznacza on ostateczności decyzji sądu, jeśli któraś ze stron uzna go za niesatysfakcjonujący (prawo do odwołania się).

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Podczas rozprawy mogą ujawnić się negatywne emocje wywołane przez rozwód. Adwokat może okazać się pomocny w kwestiach formalnych, co przełoży się na większe poczucie pewności, ważne szczególnie na sali sądowej.

Trwały rozpad pożycia małżeńskiego udowodnią: dokumenty urzędowe, prywatne (m.in.: zaświadczenia lekarskie, umowy), zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, dane z wiadomości e-mail, SMS lub mediów społecznościowych, opinie biegłych lekarzy i psychologów oraz wywiad środowiskowy (tj. obserwacje sąsiadów).

Gdy rozwód odbywa się bez orzekania o winie, nie jest konieczne powoływanie świadków. To samo tyczy się schematu: rozwód = adwokat. Prawnik będzie potrzebny dopiero w razie sporów o alimenty czy opiekę nad dziećmi.

Kto może zeznawać?

W myśl przepisów KPC nie każdy może pełnić rolę świadka na rozprawie o rozwód. Adwokat powinien pomóc wskazać takie osoby: niezdolne do spostrzegania jak również komunikowania własnych opinii, zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, przedstawicieli ustawowych obu stron, mediatorów. Wykluczenia ustawowe obejmują również osoby małoletnie (poniżej 13 roku życia) oraz zstępnych stron, którzy nie ukończyli 17 lat.

Rodzice, dziadkowie, wnuki, dzieci, rodzeństwo, a nawet teściowie mogą odmówić składania zeznań przed sądem. Powołani świadkowie nie mają obowiązku odpowiadać na wszystkie zadane pytania, jeśli te mogłyby narazić ich na szkody materialne lub odpowiedzialność karną.

Jakich powołać świadków, by wygrać sprawę o rozwód?

Wygranie w procesie wymaga dowodów, które wykażą zasadność argumentów. Nie jest to proste zwłaszcza w przypadku spraw rodzinnych. Wspólne życie dwojga ludzi nie jest spisane wyłącznie w postaci dokumentów. Zatem w procesie o rozwód zeznania powołanych świadków będą decydujące o wyniku rozprawy.

Rolą świadków jest wniesienie zeznań wartościowych. Zatem powinny być to osoby posiadające wiedzę na temat poróżnień, potrafiące naświetlić obraz małżeństwa stron. Łatwo podważyć zeznania świadka, który dotychczas miał przede wszystkim kontakt telefoniczny czy też mailowy ze stronami postępowania, co może budzić wątpliwości na tle obiektywności opinii i możliwości jej wyrobienia na podstawie kontaktu nienaocznego. Zasadne jest więc powołanie świadków z najbliższego otoczenia.

Najważniejsza jest jakość zeznań, a nie ich ilość. Zamiast powoływać kilka osób na jedną okoliczność, warto wybrać te, z których każda potwierdzi zeznaniami inne dowody. Należy skupić się na kwestiach spornych, których okoliczności dany świadek mógłby wyjaśnić. Standardem będzie powołanie 2 – 3 wiarygodnych świadków, których zeznania będą logiczne i konsekwentne. Ocenie sądu będą podlegały m. in. wiek i poziom intelektualny wybranych świadków, ich charakter i sposób wypowiedzi, a także, co ważne, szczerość i stosunek emocjonalny do strony postępowania.

Czego nie robić podczas postępowania sądowego?

Moment powołania świadków jest bardzo istotny ze względu na możliwość nieuwzględnienia spóźnionych twierdzeń czy dowodów przez sąd. Wniosek o przesłuchanie świadka musi zatem być skierowany do sądu już w pozwie lub odpowiedzi na niego. Tylko wyjątkowe okoliczności mogą uzasadnić opóźnienie w zgłoszeniu osoby, np. wykrycie nieznanych wcześniej okoliczności toczącej się sprawy. Jednak, aby nie zostać posądzonym o świadome zwlekanie z ujawnieniem konkretnego świadka, najlepiej zgłosić wszystkich w pierwszym piśmie procesowym.

Rozwód, adwokat, świadkowie, pozew i formalności – to wszystko może okazać się ciężką przeprawą, jeśli strony nie przygotują się odpowiednio do postępowania. Warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu kancelarii prawnych, aby uniknąć błędów i wpłynąć na przyspieszenie procedury w sprawie rozwodu.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij