Twoje dziecko miało wypadek w szkole Na jakie odszkodowanie możesz liczyć

Twoje dziecko miało wypadek w szkole? Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Szkoła, wyjścia klasowe i wycieczki szkolne, a także zajęcia pozalekcyjne to potencjalne miejsca, w których dziecko może doznać różnego typu uszkodzeń ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku. Takie zdarzenie powinno automatycznie uruchomić specjalne procedury w celu poinformowania o zaistniałym rodzicom lub opiekunom poszkodowanego dziecka. Jakie są te procedury i na jakie odszkodowanie można liczyć?

Zanim przejdziemy do praktycznych informacji, uściślijmy czym jest wypadek w szkole. Definiowany jest on jako zdarzenie, wynikłe nagłe, wywołane zewnętrzną przyczyną – niezależną od osoby poszkodowanej – wskutek którego osoba ta doznaje urazu lub ponosi śmierć. Bardzo ważny jest fakt, że zdarzenie takie powinno mieć miejsce podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostką oświatową. Z tytułu takiego wypadku osobie poszkodowanej przysługuje konkretne świadczenie finansowe pochodzące z budżetu państwa, takie jak renta lub jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Wypadki w szkole – rzadkość czy norma?

Co roku wypadki z udziałem dzieci i młodzieży w polskich szkołach są liczone w kilkudziesięciu tysiącach. Najczęściej mamy do czynienia z urazami kończyn, ranami szarpanymi oraz poparzeniami. Główną przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń w szkołach jest nieuwaga uczniów, ale wina często leży również po stronie osób, odpowiedzialnych za opiekę nad nimi, które przez swoje niedopatrzenie przyczyniają się do powstawania niebezpiecznych sytuacji.

Wypadek w szkole nie ogranicza się wyłącznie do samego budynku placówki, odnosi się bowiem również do miejsc poza nią, w których uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli i opiekunów, na przykład w czasie wycieczek szkolnych.

Jakie procedury podejmuje szkoła?

Pracownicy szkoły mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców poszkodowanego dziecka. W dalszej kolejności, nieszczęśliwy wypadek należy zgłosić pracownikowi BHP, społecznemu inspektorowi pracy, radzie rodziców, a także organowi prowadzącemu szkołę. Jeżeli mamy do czynienia z ciężkim wypadkiem oraz śmiertelnym, obowiązkiem szkoły jest poinformowanie o zdarzeniu również prokuratury. Powołuje się ponadto specjalny zespół powypadkowy, do którego zadań należy sporządzenie dokumentacji i protokołu.

Na jakie odszkodowanie można liczyć?

Uczeń, który w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia na terenie szkoły lub w czasie wycieczki szkolnej dozna uszczerbku na zdrowiu, może liczyć różne formy odszkodowania, w zależności od doznanej szkody i okoliczności zdarzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca jednorazowe odszkodowanie, które teoretycznie ma pokryć koszty pieniężne poniesione wskutek uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. W praktyce może się okazać jednak, że wypłacona kwota jest zbyt niska i nie obejmuje wszystkich wydatków, jednak kwota ta jest stała dla wszystkich i jej wartość nie podlega zmianie. W przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy w przyszłości osobie poszkodowanej może zostać przyznana dożywotnia renta, wypłacana w comiesięcznej stałej kwocie. Jeżeli uczeń nie doznał znacznego uszczerbku na zdrowiu, ale można mówić o cierpieniu fizycznym lub psychicznym w postaci traumy lub lęków, rodzic lub opiekun mogą się ubiegać o wypłacenie zadośćuczynienia, które nie pokryje wyrządzonej szkody, ale będzie swego rodzaju rekompensatą za krzywdę. Można się również ubiegać o zwrot kosztów poniesionych w związku z hospitalizacją dziecka i ewentualnie koniecznością dalszego leczenia.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij